افزایش حقوق بازنشستگان از خردادماه/ کاهش ۳۰ درصدی تعدیل نیرو در سال جاری

حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در برنامه میز اقتصادی شبکه یک که به صورت زنده پخش شد اعلام کرد: مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان، بازماندگان و از کارافتادگان صادر شده.

وی گفت: دلیل تأخیر دولت در مورد این مصوبه این بود که دولت درگیر طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بود، اما بالاخره تصمیم خوبی در این زمینه برای بازنشستگان گرفه شد.

به گفته عبدالملکی، امسال افزایش حقوق بازنشستگان براساس قانون مطابق افزایش حداقل حقوق کارگران که با رشد ۵۷.۴ درصد اتفاق افتاد انجام می‌شود و این امر به نفع رفاه اقشار کم‌درآمد است.

وزیر کار همچنین گفت: مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان و بازماندگان تأمین اجتماعی مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است که هر سال به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به گونه‌ای که حداقل مستمری بازنشستگان نباید از حداقل حقوق کارگران مصوب در شورای عالی کار کمتر باشد. 

وی ادامه داد: همانگونه که حداقل حقوق کارگران امسال نسبت به سال قبل ۵۷.۴ درصد رشد کرد، همین‌طور حداقل مستمری بازنشستگان نسبت به سال قبل با این رشد به رقم ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد. در مورد از کار افتادگان جزئی به نسبت‌های از کارافتادگی مانند ۵، ۱۰ یا ۵۰ درصد هرکدام به همان نسبت از این رقم افزایش حقوق منتفع می‌شوند.

وی اظهار داشت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ در مورد مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی، رشد ۱۰ درصدی اعمال شده است که براساس هماهنگی پرداخت بازنشستگان در صندوق‌ها برای مستمری‌بگیران غیر حداقل مستمری، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود، اما آنهایی که حقوقشان کمتر است، بیش از حداقل مستمری و تا سقف ۱۰ میلیون تومان مبلغ ۶۵۰ هزار تومان هم اضافه دریافت خواهند کرد.

وی گفت: عدالت معیشتی برای حداقل حقوق بازنشستگان درنظر گرفته می‌شود تا قدرت خرید آنها حفظ شود؛ یعنی کسانی که در سطوح پائین حداقل مستمری هستند، افزایش بیشتری پیدا کنند.

عبدالملکی این را هم گفت: بازنشسته‌ای که سال گذشته ۳.۷ میلیون تومان دریافت می‌کرد، امسال ۶ میلیون تومان دریافت خواهد کرد که از افزایش ۲.۳ میلیون تومان برخوردار خواهد شد و قرار است این افزایش حقوق بازنشستگان از خردادماه اجرایی شود و برای دو ماه اول سال هم در دو ماه آینده جبران شود. کسی که پارسال ۹ میلیون تومان می‌گرفته، امسال ۱.۷ میلیون اضافه می‌شود و به ۱۰.۷ میلیون تومان می‌رسد و کسی که پارسال ۱۱ میلیون دریافت می‌‌کرده، امسال ۱.۶ میلیون اضافه می‌شود و دریافتی‌اش به ۱۲.۶ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی در دهک‌های بالاتر که حقوق بیشتری می‌گیرند، میزان رشد کمتر است و کسی که پارسال ۲۰ میلیون تومان حقوق بازنشستگی می‌گرفته، امسال ۲ میلیون تومان معادل ۱۰ درصد اضافه می‌شود یعنی ۲۲ میلیون خواهد گرفت، اما کسی که حداقل مستمری را می‌گرفته، رشد او حدود ۶۰ درصد خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه برای دو ماه گذشته از سال چه می‌شود، گفت: مصوبه هیأت وزیران برای افزایش حقوق بازنشستگان این است که از اول فروردین امسال باید اجرا شود و احکام جدید برای حقوق بازنشستگان باید صادر شود. از خردادماه حقوق جدید با افزایش اعمال خواهد شد و برای دو ماه فروردین و اردیبهشت را در دو ماه آینده جبران خواهیم کرد.

وزیر کار همچنین ادامه داد: مصوبه هیأت وزیران برای حقوق بازنشستگان دو وجه دارد؛ یعنی اینکه درصد افزایش برای عمده بازنشستگان که حداقل‌بگیر هستند، با رشد ۵۷.۴ درصد نسبت به سال قبل همراه خواهد شد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۳۹ درصد بوده، سال ۹۹، ۲۶ درصد، سال ۹۸، رشد ۳۶.۵ درصد، سال ۹۷ رشد ۱۹.۵ درصد روی داده است. وجه دیگر این است که برای عادلانه کردن، کسانی که حداقل مستمری را دریافت می‌کنند، افزایش بیشتری اعمال می‌شود؛ مثلاً برای بازنشسته‌ای که حقوقش در سال ۹۹ رقم ۳.۷ میلیون بود، در سال ۱۴۰۰ با ۱.۲ میلیون افزایش همراه شد، اما امسال کسی که حقوق سال گذشته بازنشستگی ۳.۷ میلیون بوده، با ۲.۳ میلیون اضافه همراه می‌شود. در بالاترین سطح هم کسی که سال ۹۹ رقم ۲۰ میلیون تومان بازنشستگی می‌گرفته، در سال گذشته با ۵.۵ میلیون تومان افزایش همراه شد، اما کسی که سال گذشته ۲۰ میلیون بازنشستگی می‌گرفته است، امسال فقط با ۱۰ درصد افزایش یعنی ۲ میلیون تومان اضافه می‌گیرد و به ۲۲ میلیون تومان می‌رسد، بنابراین با اعمال پله‌کانی معکوس تلاش شد عدالت رعایت شود و افزایش حقوق بازنشستگان متناسب شود.

وزیر کار این را هم گفت: برای از کارافتادگی جزئی و کلی و همچنین مجموع بازماندگان کارگر فوت شده شامل همسر و فرزندان، هرکدام نسبت به معیار خود دریافت می‌کنند، در حالی که در سالهای گذشته عدالت در پرداخت‌ها کمتر رعایت می‌شد.

عبدالملکی در مورد افزایش ۵۷.۴ درصدی گفت: آقای رئیس‌جمهور معیاری دارد که می‌گوید معیار اولیه برای اجرای عدالت قانون است و فرض بر این است که قانون براساس عدالت نوشته شده است. برای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی رقم را پیشنهاد می‌کند و هیأت وزیران طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تصمیم می‌گیرد.

عبدالملکی همچنین ادامه داد: برای مستمری‌بگیران سایر سطوح که بالاتر از حداقل مستمری هستند، دولت علاوه بر افزایش ۱۰ درصدی، امسال ۶۵۰ هزار تومان هم اضافه درنظر گرفته است؛ یعنی حداقل‌بگیران با رشد ۵۷.۴ درصد همراه می‌شود. البته سایر امور رفاهی مانند حق عائله‌مندی نیز در آن لحاظ می‌شود؛ یعنی دریافتی یک خانوار با دو فرزند از رقم ۵.۵۸۰ میلیون تومان کمتر نخواهد شد.

وی اظهار داشت: مستمری بازنشستگانی که بالاتر از حداقل باشند عدد ۱۰ درصد افزایش می‌یابد، اما به طور معمول مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از سایر مستمری‌بگیران مانند صندوق‌های بازنشستگی کشوری کمتر است، لذا دولت علاوه بر ۱۰ درصد افزایش مبلغ ۶۵۰ هزار تومان هم بالاتر از آن مصوب کرده است و این رقم تا سقف ۱۰ میلیون تومان رعایت می‌شود و کسی که مستمری بازنشستگی بالای ۱۰ میلیون تومان می‌گیرد، فقط ۱۰ درصد افزایش اعمال می‌شود.

عبدالملکی گفت: برای سایر سطوح، کسی که مستمری‌اش ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان باشد ۱۵۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود تا به ۱۰ میلیون تومان برسد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین ادامه داد: براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، حق عائله‌مندی برای کسانی که سال گذشته ۸۲۰ هزار تومان بود به رقم ۸۹۸ هزار تومان رسید و کسی که سال گذشته ۸۰۰ هزار تومان عائله‌مندی می‌گرفته امسال ۸۸۱ هزار تومان خواهد گرفت؛ یعنی ۱۰ درصد به میانگین این ارقام اضافه می‌شود.

وی گفت: البته ممکن است هیأت امنای تأمین اجتماعی در مورد عائله‌مندی با توجه به منابعی که دارند، تغییرات دیگری هم اضافه بر این رقم داشته باشند. در هیأت امنای تأمین اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان و دولت حضور دارند و حداقل مستمری بازنشستگان با ۱۰ درصد در پرداخت‌های جانبی همراه می‌شود، به گونه‌ای که دریافتی بازنشستگان امسال از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نخواهد بود بلکه با ارقام جانبی و براساس تعداد فرزندان رقم بیشتری خواهند گرفت. 

عبدالملکی گفت: کار کارشناسی جمعی بین سازمان تأمین اجتماعی و سایر ارکان مانند سازمان برنامه و بودجه دولت، سازمان اداری و استخدامی، دبیرخانه هیأت دولت و مصوبه هیأت وزیران در این زمینه انجام شده است.

وزیر کار همچنین در مورد حقوق کارگران و مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه گفت: از تصمیمات خوبی که برای کارگران گرفته شد این بود که شورای عالی کار مرکب از ۶ نماینده از کارگران و کارفرمایان و ۴ نماینده از دولت تشکیل می‌شود که در سالهای قبل نمایندگان دولت که اقلیت بودند اعمال رأی می‌ کردند ا ما امسال اجازه دادیم خود کارگران و کارفرمایان تصمیم بگیرند که افزایش حداقل حقوق با ۵۷.۴ درصد رشد همراه شد که این رشد از سال ۷۷ تاکنون سابقه نداشته است.

وی گفت: عمده کارفرمایان با وجود شرایط سخت اقتصادی این مصوبه شورای عالی کار را اجرا کردند. معدود از کارفرمایان ماندند که هنوز اجرا نکردند که امیدوارم از خردادماه مصوبه شورای عالی کار برای حداقل حقوق کارگران را اجرا کنند. شهرداری تهران هم اعلام کرده است که از این هفته مصوبه را اجرا خواهد کرد.

وی همچنین در مورد وضعیت رفای کارگران گفت: هرچند شرایط اقتصادی کشور خوب نیست اما وضع رفاهی بهتر خواهد شد به ویژه اینکه امسال تقاضای مؤثر برای اقتصاد اضافه می‌شود. ۱.۳ میلیون کارفرما در کشور وجود دارد که تولیدکننده کالاها هستند که گاهی به دلیل رکود بازار، توان تولید نداشتند، اما امسال چون رفاه کارگران با رشد حداقل حقوق اضافه شد، تقاضای مؤثر در بازار اضافه می‌شود. کارگران پس‌انداز نمی‌کنند بلکه افزایش حقوق آنها باعث رشد تقاضای مؤثر در بازار می‌شود.

وزیر کار گفت: امسال هم کارگر و هم کارفرما راضی است، بهره‌وری در دوماه اول افزایش یافته و میزان تعدیل کارگران یا اخراج کارگر نسبت به مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته.

وی این را هم گفت: میزان شکایت کارگران از کارفرمایان در دو ماه امسال نسبت به سال قبل کمتر شده است.

وزیر کار پیش‌بینی کرد امسال اقتصاد کشور رونق می‌گ یرد و با افزایش حقوق کارگران انگیزه کار کردن بیشتر شده است و بازار کار، دائم در رصد وزارت کار قرار می‌گیرد، چون ما مسئول بازر کار هستیم. تعداد زیادی از کارگاه‌ها تقاضای نیروی کار داده‌اند و ما سامانه جستجو برای شغل را راه‌اندازی کرده‌ایم که در حال حاضر ۲۸۰ هزار فرصت شغلی در سامانه جستجوی مشاغل وجود دارد.

عبدالملکی این را هم گفت: امسال ۱۳ هزار نفر از کسانی که به سامانه جستجوی مشاغل مراجعه کردند مشغول کار شدند. همچنین تعداد زیادی از ک ارفرمایان به سازمان فنی و حرفه‌ای مراجعه کردند که کارگر ماهر درخواست کردند. امسال قرار است ۳۶۰ میلیون نفر ساعت آموزش مهارتی در سازمان فنی و حرفه‌ای داده شود. سال قبل ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر ساعت بود. همچنین امسال ۳۰ میلیون نفر ساعت آموزش شرکت‌های دانش‌بنیان و مشاغل آینده ارائه خواهد شد.

وزیر کار همچنین در مورد بسته حمایتی دولت برای کارفرمایان گفت: بسته خوبی تهیه شده و در کمیسیون دولت بحث شده است. کارفرمایانی که تعدیل نیرو داشته‌اند نادر هستند و کسانی که نیروی جدید به کار بگیرند از تخفیف مالیات و جرائم مالیاتی و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات با سود کم برخوردار می‌شوند. بسته حمایتی در حال تغییرات مثبت است اما هنوز تصویب نشده. بانک مرکزی یا سازمان مالیاتی هرکدام تخفیفاتی یا تسهیلات برای این بسته پیشنهاد می‌دهند. به محض اینکه بسته در دولت تصویب شد، اعلام می‌شود.

وزیر کار در مورد سامانه ثبت شکایت کارگران گفت: بر روی وب‌سایت وزارت کار این سامانه قرار داده شده است و امسال علاوه بر آنکه میزان شکایت کارفرمایان کم شده است تعدیل و اخراج نیرو هم نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کمتر شده است.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 16 =