رسول اکرم(ص) : هر كس امر بمعروف و نهى از منكر نمايد، جانشين خدا در زمين و جانشين رسول اوست.

سازمانهای مردم نهاد در راه رشد و تعالی فرهنگی و اجتماعی شهرستان

نمایش خبر : 515 | تاریخ انتشار : 20 دی 1395

به گزارش سلام کمیجان،اولین جلسه هم اندیشی انجمن های مردم نهاد شهرستان کمیجان با موضوع "ارائه راهکارها و طرح های فرهنگی و اجتماعی" در جهت افزایش برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای مقابله با معضلات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

 

در این جلسه نمایندگان انجمن ها، مشکلات سمن ها را مطرح و ضمن ارائه طرح‌های پیشنهادی خواستار حمایت نهادهای اجرایی شهرستان برای تحقق این طرح ها شدند.

 

اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺸﺎﻭﺭاﻥ ﺟﻮاﻥ ﺷﻬﺮﺩاﺭ اﺯ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎن هاﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ، ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺕ ﺩاﺧﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺪاﻳﺎ و ﺟﻮاﻳﺰ اﻫﺪاﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ از ﺗﻮﻟﻴﺪاﺕ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ سمن اشتغال ﺑﺎﺷﺪ، در اختیار قرار دادن وسائل نقلیه و امکانات در حد توان به سمن های شهرستان، در اختیار قراردادن رایگان جایگاه نصب بنر و تبلیغات در تلویزیون شهری، حضور خانواده کارکنان شهرداری در کارگاه های آموزشی و کلاس های ورزشی، برگزاری جشن ۱۹ بهمن توسط سازمانهای مردم نهاد با همکاری شهرداری و ﻧﺸﺴﺖ ماهانه ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺩاﺭ، از جمله مصوبات این جلسه بود.

 

همچنین در این جلسه مصوب شد ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻤﻦ ﻫﺎ ﻃﺮح های ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎﻱ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺩاﺭﺩ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩاﺭي اﺭائه ﺩﻫﻨﺪ.

در پایان جلسه از شهردار کمیجان توسط سمن ها تقدیر شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه کاربران
دیدگاهی توسط کاربران ثبت نشده است .

اطلاعات

ارسال نظر به این پست پس از 10 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد
منشور اخبار
salamup.ir
telegram
nashrkhabar.ir