رسول اکرم(ص) : هر كس امر بمعروف و نهى از منكر نمايد، جانشين خدا در زمين و جانشين رسول اوست.

سرزمین مادری /مجموعه تاریخی بیستون

نمایش خبر : 5300 | تاریخ انتشار : 28 اسفند 1396

به گزارش سلام کمیجان؛ به نقل ازتسنیم- کوه بیستون در ۳۲ کیلومتری شهرکرمانشاه قرار دارد. سنگ‌نبشته بیستون به فرمان داریوش بر روی کوه به خط میخی اکدی، عیلامی و پارسی باستان نوشته شده. ۲۸ اثر از آثار تاریخی کوه بیستون در فهرست آثار ملی و ۱۳ اثر همراه سنگ‌نبشته به ثبت جهانی رسیده است. مجموعه تاریخی بیستون با دارا بودن آثار تاریخی منحصر به فرد هشتمین اثر ثبت شده ایرانی در فهرست آثار جهانی یونسکو است که به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور شناخته می‌شود. 

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

کوه بیستون در 32 کیلومتری شهرکرمانشاه قرار دارد. سنگ‌نبشته بیستون به فرمان داریوش بر روی کوه به خط میخی اکدی، عیلامی و پارسی باستان نوشته شده. 28 اثر از آثار تاریخی کوه بیستون در فهرست آثار ملی و 13 اثر همراه سنگ‌نبشته به ثبت جهانی رسیده است

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون در جنوب غربی شهر بیستون واقع شده و در 22 تیر ماه سال 1385 به شماره ثبت 1222 در فهرست اثار جهانی به ثبت رسیده است.

کوه بیستون در 32 کیلومتری شهرکرمانشاه قرار دارد. سنگ‌نبشته بیستون به فرمان داریوش بر روی کوه به خط میخی اکدی، عیلامی و پارسی باستان نوشته شده. 28 اثر از آثار تاریخی کوه بیستون در فهرست آثار ملی و 13 اثر همراه سنگ‌نبشته به ثبت جهانی رسیده است

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

کوه بیستون در 32 کیلومتری شهرکرمانشاه قرار دارد. سنگ‌نبشته بیستون به فرمان داریوش بر روی کوه به خط میخی اکدی، عیلامی و پارسی باستان نوشته شده. 28 اثر از آثار تاریخی کوه بیستون در فهرست آثار ملی و 13 اثر همراه سنگ‌نبشته به ثبت جهانی رسیده است

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

پیکره هرکول شخص قوی‌هیکل را به نمایش می‌گذارد،این مجسمه در اثر احداث جاده از همدان به کرمانشاه در دامنه کوه کشف شد. سر هرکول یک‌بار به سرقت رفت، اما بعد از چند سال کشف و دوباره بر سر هرکول قرار داده شد. کتیبه‌ای از زمان سلوکیان در پشت تندیس هرکول قرار دارد.

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون در جنوب غربی شهر بیستون واقع شده و در 22 تیر ماه سال 1385 به شماره ثبت 1222 در فهرست اثار جهانی به ثبت رسیده است.

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

کتیبه بیستون ( کتیبه داریوش ) بزرگترین کتیبه جهان، نخستین متن شناخته شده ایرانی و از آثار هخامنشیان واقع در شهرستان هرسین در سی کیلومتری شهر کرمانشاه بر دامنه کوه بیستون است. سنگ نبشته بیستون یکی از مهمترین و مشهورترین سندهای تاریخ جهان و مهم ترین متن تاریخی در زمان هخامنشیان است که شرح پیروزی داریوش بزرگ را نشان می دهد.

کوه بیستون در 32 کیلومتری شهرکرمانشاه قرار دارد. سنگ‌نبشته بیستون به فرمان داریوش بر روی کوه به خط میخی اکدی، عیلامی و پارسی باستان نوشته شده. 28 اثر از آثار تاریخی کوه بیستون در فهرست آثار ملی و 13 اثر همراه سنگ‌نبشته به ثبت جهانی رسیده است

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

 مجموعه تاریخی بیستون با دارا بودن آثار تاریخی منحصر به فرد هشتمین اثر ثبت شده ایرانی در فهرست آثار جهانی یونسکو است که به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور شناخته می‌شود.

مجسمه هرکول در بیستون در سال 1327 هجری هنگام احداث جاده آسفالته همدان به کرمانشاه در دامنه کوه کشف شد . پیکره هرکول شخص نیرومندی را نشان می دهد .

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون در جنوب غربی شهر بیستون واقع شده و در 22 تیر ماه سال 1385 به شماره ثبت 1222 در فهرست اثار جهانی به ثبت رسیده است.

سنگ نبشته بیستون در ارتفاع چند ده متری از سطح زمین و بر دامنه رو به جنوبی کوه پراو ساخته شده است و از آثار به جای مانده از پلکانی در قسمت بالایی کوه بیستون احتمال می رود که سنگ تراشان از این راه برای رسیدن به محل استفاده می کرده اند و پس از پایان کار پکان را به منظور غیرقابل دسترس کردن اثر تراش داده اند.

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

در ارتفاع چندین متر از سطح زمین، کتیبه داریوش یا همان کتیبه بیستون قرار دارد. آن را بزرگ‌ترین کتیبه جهان و از مشهورترین سندهای تاریخ جهان در زمان هخامنشیان به شمار می‌آید، که توضیحی دربارهٔ پیروزی داریوش بزرگ بر گوماته مغ و به بند کشیدن یاغیان در سه زبان عیلامی، بابلی، پارسی باستان می‌دهد.

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجسمه هرکول در بیستون در سال 1327 هجری هنگام احداث جاده آسفالته همدان به کرمانشاه در دامنه کوه کشف شد . پیکره هرکول شخص نیرومندی را نشان می دهد .

 مجموعه تاریخی بیستون با دارا بودن آثار تاریخی منحصر به فرد هشتمین اثر ثبت شده ایرانی در فهرست آثار جهانی یونسکو است که به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور شناخته می‌شود.

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

مجموعه تاریخی بیستون - کرمانشاه

انتهای پیام/

دیدگاه کاربران
دیدگاهی توسط کاربران ثبت نشده است .

اطلاعات

ارسال نظر به این پست پس از 10 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد
منشور اخبار
salamup.ir
telegram
nashrkhabar.ir