مردم ایران و افغانستان مراقب توطئه دشمنان باشند

تحلیگر سیاسی گفت: دشمنان امروز تلاش میکنند ناامنی و تنش با همسایگان شکل بگیرد ایجاد تنش با همسایگان در جغرافیای اطراف ایران این برای آمریکا راهبرد است هنر ما این بود درطی سالها که تهدید را به فرصت تبدیل کردیم، نه اینکه در پازل دشمن مانند عروسک خیمه شب بازی به کار گرفته بشویم امروز ما با جنگ شناختی مواجه هستیم، جنگ پیچیده‌ای است.

به گزارش سلام کمیجان؛ محمدجوادیاری، تحلیلگرسیاسی وعضوهیئت علمی دانشگاه گفت: آمریکا دنبال ایجاد نظم نوین جهانی خاورمیانه جدید یا بزرگ بودند در طی دو دهه اخیر وهدف آن بود که کدخدا بودن خودشان را حفظ کنند و نظم تک قطبی خودشان را حفظ کنند پروژه هنگفت کردند هزینه هنگفتی کردند پروژه نظم جهانی و نظم نوین جهانی را در برابر قدرت گرفتن سه کشور ایران و روسیه و چین فاصله ایجاد کنند.که با هم متحد نشوند

وی ادامه داد: هزینه‌های کلانی نزدیک ۸ تریلیون دلار هزینه کردند، در طی بیست سال ۲.۵تریلیون دلار را در افغانستان هزینه کردند که شکست خوردند تجزیه ی کشورهای غرب آسیا و خاورمیانه را انجام بدهند که شکست خورد در افغانستان ارتش سرخ را زمین گیر کردند همان جا خودشان شکست خوردند راهبر امریکاییها این بود که درافغانستان دولت سازی کنند
راهبرد آمریکایی‌ها بعد از شکست خوردن در جغرافیای تنش و کنترل ایران چین روسیه و شکست در پروژه اصلی در خاورمیانه و تجزیه کشورها که روسیه را در اوکراین درگیر کردند و اوکراین را قربانی کردند تا روسیه را دچار فرسایش کنند چین را به وسیله تایوان و فتنه ۱۴۰۱ را در ایران رقم زدند.
محمدجواد یاری گفت: تجزیه بین ایران چین و روسیه به این دلیل بود که می‌دانستند این سه کشور در آینده می‌توانند متحد بشوند و به قطب جدید قدرت تبدیل بشوند و جهان را چند قطبی کنند، در جغرافیای تنش نتوانستند موفق شوند تصورشان این بود که این گونه مهار کنند برخلاف تصورشان پیشرفت امروزداشتیم،

وی افزود: در دو سال گذشته تلاش کردند ایران را با طالبان درگیر کنند در آن مقطع طالبان هراسی راه انداختند، تا جنگ شیعه و سنی در منطقه شکل بگیرد و به یک جنگ بدون نتیجه بدون دلیل با طالبان مشغول شود در صورتی که با روی کار آمدن طالبان منافع زیادی برای ما تامین شد

وی باتاکیدبراین موضوع که: اولاً اخراج ناتو که برای ما تهدید بود
داعش با به قدرت رسیدن طالبان فرسوده شد و بعد طالبان تازه به قدرت رسیده بود ۴۰ درصد از افغانستان هستند این‌ها حمله به کنسولگری ایران شد از طرفی هم ایران را با طالبان و افغانستان درگیر کنند گفتند مقام معظم رهبری گفتند این کار ناتو و آمریکاست، مانع شدند

او اظهار امیدواری کرد: هنر ما این بود که تهدید را به فرصت تبدیل کردیم درطی این سال‌ها، نه اینکه در پازل دشمن مانند عروسک خیمه شب بازی به کار گرفته بشویم امروز ما با جنگ شناختی مواجه هستیم پیچیده‌ است امروز ما با تحلیل سلبریتی‌هایی مواجه هستیم که در آن رشته و تخصص گفتن ندارند و این تحلیل‌های عوام گرایانه و سلبریتی نمود سیاست زدگی و رقابتی حزبیست متاسفانه سلبریتی‌های افغانستان هم هستند خانم مژگان عظیمی فریده ترانه امیرا خیرخواه که تحت نفوذ و مدیریت سازمان سیا و ام آی سیکس انگلیس هستند

تحلیلگرسیاسی گفت: این‌ها موج ایران هراسی را در افغانستان ترویج می‌کنند و نفرت نسبت به ایران در افغانستان ایجاد می‌کنند از طرفی هم سلبریتی‌های خودمان کسانی مانند مسیح علی نژاد و برخی از سلبریتی‌های دیگر این‌ها هم موج طالبان ستیزی و افغانستان ستیزی را داخل ایران رقم می‌زنند تا بین دو ملت اختلاف و فاصله ایجاد کنند

وی اظهارکرد: متاسفانه تحلیل‌هایی که بعضاً در فضای مجازی ایجاد می‌شود با عینک غربی استشما با عینک غربی به حقوق بشر در ایران نگاه کنید چین یا روسیه نگاه می‌کنید ی‌شود که حقوق بشر و اقلیت‌ها در این کشورها رعایت نمی‌شود در صورتی که عکس این قضیه درست است

وی ادامه داد: این می‌شود نتیجه که حقوق بشر در این کشورها رعایت نمی‌شود و لذا بایستی مردم ما عینک غربی را کنار بگذارند تخیلاتی که سلبریتی و فضای مجازی و افراد فاقد هویت که تخیل را به جای تعقل به خدمت می گیرنداین‌ها را کنار گذاشت، و با واقعیات پشت پرده آشنا شد تاکتیک دروغ تحریف جعل کلیپ‌های تقطیع شده یک گزارش دروغ را منتشر کرد مبنی بر اینکه عراقی‌هایی که وارد مشهد می‌شوند آنها دست به ازدواج موقت با زنان و دختران ایرانی می‌زنند

دکتریاری گفت: همزمان روزنامه شرق در عراق هم این را مطرح کرد که ایرانی‌ها که وارد عراق می‌شوند این کار را انجام می‌دهند یعنی هم روزنامه شرق در عراق و هم روزنامه اصلاح طلب شرق در داخل کشور ما از مرکز ام آی سیکس انگلیس کنترل می‌شدند و مقاله چاپ می‌کردند کما اینکه در فتنه پارسال خبرنگاران جاسوس روزنامه شرق بودند که از لحظه حرکت مهسا امینی و کشف حجابش و بازداشتش اخبار را پوشش می‌دادند و در بیمارستان هم همین روند را دنبال می‌کردند

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب چندین ماه پیش این مسئله را مطرح کرد قوه قضاییه باید این را قانون تعیین کنیم دروغ گفتن و جعل هزینه داشته باشد امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، این‌ها دنبال جنگ داخلی بین مردم ما و افغانستان هستند می خواهند با تاکتیک‌های افغان هراسی تقابل با افغانستان به بطن جامعه تقابل ملیت‌ها کشیده بشود و حجم بالای تولید محتوا که حساسیت برانگیز هستند با محوریت افغان هراسی چیزی عجیبی است که در این یکی دو هفته ایجاد شده است

وی خاطرنشان کرد: پارسال در پروژه اغتشاش آمریکایی‌ها شکست خوردند امسال در نطفه پروژه شان خاموش شد امسال خیلی مایل هستند که ایران با همسایگانشان درگیر بشوند ما هرگونه تقابل داشته باشیم این تقابل در راستای راهبرد آمریکا خواهد بود و باعث بشود آنها به دامان تکفیر بروند و شیعیان که ۷ میلیون نفر هستند در افغانستان دچار فشار و ناامنی شوند
کماا اینکه در چهارچوب ساماندهی و پالایش افغان‌ها در ایران حرفی وجود ندارد می‌تواند برای ایران فرصت ساز باشد کما اینکه در جنگ تیپ فاطمیونشان امروز هم در خیلی از مشاغل سخت دارند کمک می‌کنند افغانستان ارتش ندارد سال‌ها ما مسئله‌ای با این‌ها نداشتیم واقعیات را باید به مردم گفت باید توضیح داد
امروز خیلی از آلمان بعد از ایران بیشترین افغانی را در خودشان جا دادند کانادا آمریکا جاهای دیگر در کشورهای عربی مثل قطر امارات عربستان بعضاً تا ۷۰ درصد جمعیتشان غیر بومی است این‌ها خطری برای ما نداشتند بله باید سازماندهیشان انجام بشود شاید خلافکار باشند و غیره باید مقابله بشود این‌ها در چهارچوب جنگ داخلی دارد مطرح می‌شود ما امتیازات راهبردی گرفتیم از طالبان و این برای ما فرصت شد نسبت به دولت ضد ایرانی بشیر افغانی که در افغانستان حضور داشت

وی درپایان گفت: آمریکایی‌ها به خاطر شکست‌هایشان در پروژه نظم نوین جهانی ۸ تریلیون دلار در خاورمیانه در ایران هزینه کردند و اینکه نتوانستند اغتشاش و تجزیه را دوباره رقم بزنند امروز تلاش میکنند ناامنی و تنش با همسایگان شکل بگیرد ایجاد تنش با همسایگان در جغرافیای اطراف ایران این برای آمریکا راهبرد است
آن‌ها از هر نوع اقدام و حرکتی که در بستر آن بتوانند به امنیت ملی ایران به ثباتش و به اقتدارش آسیب بزنند غفلت نخواهند کرد باید چنان دشمن شناسی در بین مردم عمیق کنیم که نیاز نباشد برای مردم توضیح داد مسائل را در سطح کلان برای مردم راه انداخت تا جزئیات را خودشان دنبال کنند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × پنج =